Trãi nghiệm lặn nhum ngay phía sau nhà nghỉ nam du view - rất nhiều nhum ngon

Trãi nghiệm lặn nhum ngay phía sau nhà nghỉ nam du view - rất nhiều nhum ngon

Trãi nghiệm lặn nhum ngay phía sau nhà nghỉ nam du view - rất nhiều nhum ngon

Lặn bắt nhum phía sau nhà nghỉ nam du view tại nam du - trãi nhiệm nhiều điều thật tuyệt vời. San hô tuyệt đẹp cộng với nhiều nhum. Mời quý khách xem video